Traduceri acte studii

-diplome si acte de studii (diplome bacalaureat, diplome de licenta, certificate postliceale, foi matricole, planuri de invatamant)


Traduceri acte firma

-contracte, legislatie, acte constitutive, rapoarte de expertiza

-corespondenta, documente de instanta, procuri, hotarari
judecatoresti

-acte funciare, legi, decrete, hotarari de guvern, declaratii, acorduri, decrete si acte normative, documente de identitate

-situatii financiare, rapoarte anuale, prospecte, rapoarte economice, declaratii bancare

-documente de asigurare, contracte de credit si asigurare, corespondenta de afareri, extrase de cont bancar, asigurari

-rapoarte de audit bancar, bilanturi, facturi de import/export, dosare finantare, etc.


Traduceri acte personale

-certificate de nastere, casatorie, livrete de familie, caziere judiciare, acte de identitate, permise de conducere, certificate de atestare a domiciliului si cetateniei, documente de identitate, acte de celibat, permise de rezidenta, carti de munca

-corespondenta privata, CV-uri si scrisori de intentie, taloane auto, facturi, dosare de emigrare


Traduceri acte auto

- certificate de inmatriculare, contracte auto, contracte vanzare-cumparare, briefuri


Traduceri acte emigrare

- pasapoarte, cereri de emigrare, acte probatoare, vize


Traducere acte straini

-diplome si acte de studii (diplome bacalaureat, diplome de licenta, certificate postliceale, foi matricole, planuri de invatamant)

-certificate de nastere, casatorie, livrete de familie, caziere judiciare, acte de identitate, permise de conducere, certificate de atestare a domiciliului si cetateniei, documente de identitate, acte de celibat, permise de rezidenta, carti de munca


Traduceri medicale

- buletine de analize, retete

-rapoarte si studii clinice, teste de laborator, certificate de analize medicale, documente de spitalizare

-manuale de utilizare pentru software medical, manuale de utilizare pentru medicamente, brosuri de prezentare, prospecte medicale, adeverinte, carti medicale, articole de specialitate, studii de farmacovigilenta, informatii de prescriere, manuale de utilizare aparatura medicalaTraduceri tehnice

TRADUCERI TEHNICE

-licente, manuale de utilizare, manuale de instalare si service, manuale telefonice, documentatie de participare la licitatie, manuale auto, manuale de intretinere etc.

Tehnic: manuale de instruire, certificate, licente, comunicate de presa etc. din domeniile energetic, mecanic, transporturi, constructii.

-tutoriale, manuale de instruire, manuale de operare si intretinere aparatura electronica si de comunicatii samd.

Traduceri software: proiecte software, traduceri site-uri web, manuale de asistenta, intretinere si operare, etc.


www.facebook.com/TraducatorOradea/ www.groupromo.ro


Realizare pagini web ,imagine ,publicitate si promovare online www.groupromo.ro